Tapu devri işlemlerinde büyük kolaylık

Tapu devri işlemlerinde büyük kolaylık

TAPU DEVRİ İŞLEMLERİNDE BÜYÜK KOLAYLIK


Tapu kanununda yapılan düzenleme ile mülkiyet devrini içeren sözleşmeler, yeni yıldan itibaren tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde de gerçekleştirilebiliyor.

Örneğin alıcının Almanya'da, satıcının ise Burdur'da olduğu bir devir işlemi için, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabiliyor.

AYRI İL YA DA YURT DIŞINDA OLUNMASI HALİNDE DE YAPILABİLECEK

Tarafların farklı tapu müdürlükleri ve yurtdışı teşkilatında bulunmaları halinde işlemlerin yapılabilecek olmasının büyük kolaylık olduğunu ifade eden sektör temsilcileri, "Bu uygulamadan önce, akitli işlemler çerçevesinde alıcı ve satıcının aynı tapu sicil müdürlüğünde olmaları gerekiyordu. Artık mülkiyeti devreden tarafça yapılacak başvuru sonrasında, mülkiyeti devralan tarafların da aynı birimde bulunmaları ile işlem yapılabilecek. Hatta satış-ipotek talebi bile gerçekleştirilebilecek." ifadelerini kullandı.

AYNI ANDA BULUNMALARI GEREKECEK

Bu tür işlemlerde akdin taraflarına, randevu saatinin mesajla bildirileceğini belirten yetkililer durumu kısace açıkladılar ; "Taraflarının imza aşamasında aynı anda ilgili tapu müdürlüklerinde hazır bulunmaları gerekecek. Her iki birimdeki görevli personelce tarafların aynı anda ilgili birimlerde bulunup bulunmadığı görüntülü ve sesli araçlar ile teyit edilecek. Tarafların aynı anda birimlerde hazır bulunmamaları halinde imzaları alınmayacak. Bütün imzalar tamamlandıktan sonra resmi senet görevli personel tarafından elektronik imza ile elektronik ortama aktarılarak resmi senedi hazırlayan birime gönderilecek.".

facebook logo twitter logo